vjezd na dálnici uzavřen, D0 most přes ulici Chlumecká,demolice mostu, provoz veden po objízdné trase