práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, (realizace přechodné úpravy provozu pro úsek 23), Vydal: Ministerstvo dopravy