práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, (realizace přechodné úpravy provozu pro úsek 23) 2 provizorními jízdními pruhy (2. 5. 2021, 14:00–24:00 hod.), , Vydal: Ministerstvo dopravy