porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdný pravý jízdní pruh, Porouchané OA, Vydal: ŘSD ČR - NDIC