Pozor! Překážka na vozovce levý jízdní pruh uzavřen, sražená zvěř, Vydal: ŘSD ČR - NDIC