porouchané vozidlo, zdržení, Pro poruchu odstavený OA., zabezpečení a označení mimořádné události, pracovní místo DN – nouze nebo nehoda, zdroj: ŘSD