porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), defekt u NA, Vydal: ŘSD ČR - NDIC