práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D3 v souvislosti s akcí „Reklamační oprava dálnice D3 SO 7-113 MUK 95 Soběslav“ v rozsahu: zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 94,650–95,050 vpravo vč. výjezdové větve MÚK Soběslav (EXIT 95) vpravo a pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 95,050–95,280 vpravo vč. nájezdové větve MÚK Soběslav (EXIT 95) vpravo (etapa 1.A + 2.A); provoz ve směru na České Budějovice bude veden 1 nebo 2 jízdními pruhy a po objízdné trase; Objížďka - za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Soběslav (EXIT 95) vpravo: dálnice D3 (směr České Budějovice) – MÚK Dráchov (EXIT 100 vč. sil. I/23) – dálnice D3 (směr Tábor) – MÚK Soběslav (EXIT 95); Objížďka - za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Soběslav (EXIT 95) vpravo: MÚK Soběslav (EXIT 95) – dálnice D3 (směr Tábor) – MÚK Planá nad Lužnicí (EXIT 84 vč. sil. II/409) – dálnice D3 (směr České Budějovice) , Vydal: Ministerstvo Dopravy ČR