práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Rušení dopravního omezení - demontáž DIO, provoz veden 1 jízdním pruhem, Vydal: Ministerstvo Dopravy ČR