práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, údržba a opravy mostů, pracovní místo DD – dlouh. bez přev. dopr. na prot. jízd. pás, zdroj: ŘSD