práce na údržbě mostu zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba a opravy mostů, pracovní místo DD – dlouh. bez přev. dopr. na prot. jízd. pás, zdroj: ŘSD