porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, odstavený NA, průjezd se zvýšenou opatrností, na místo značení SSÚD a servis.