porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), porouchané OA, Vydal: ŘSD ČR - NDIC