pomalu jedoucí vozidlo údržby, Strojní metení LJP oba směry, Vydal: Technické služby města Liberce, a.s.