provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici, oprava stavební a technické části tunelu, provoz v tunelu bude veden v pravé tunelové troubě v režimu 1+2 (jeden pruh ve směru Brno), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR