neprůjezdný levý jízdní pruh rozlitá látka na vozovce, mastná látka na vozovce v obou jízdních pruzích, Vydal: ŘSD ČR - NDIC