neprůjezdný pravý jízdní pruh překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části, Předmět na dálnici , Vydal: ŘSD ČR - NDIC