porouchané vozidlo, zdržení levý jízdní pruh uzavřen, Odstavené OA v LJP pro poruchu.