pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, sekání travních porostů, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD