neprůjezdný pravý jízdní pruh Pozor! Předmět na vozovce, pneumatika z NA v PJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC