porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), OA s defektem, Vydal: ŘSD ČR - NDIC