pomalu jedoucí vozidlo údržby oprava vodorovného dopravního značení, údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD