požár vozidla překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 22.7.2021 17:55 do 18:55; D11 - 38.5km na trase Praha - Hradec Králové; v odbočovacím JP; požár vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA uhašeno.