porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), NA s defektem, Vydal: ŘSD ČR - NDIC