porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), DOD s poruchou , Vydal: ŘSD ČR - NDIC