neprůjezdný pravý jízdní pruh Pozor! Předmět na vozovce, koberec mezi JP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC