porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 21.7.2021 14:40 do 17:40; D8 - 66.9km na trase Bílinka - Praha; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; na krajnici odstavené NA - upadlo mu kolo do silnice. Po označení provede řidič opravu na místě. SSÚD jede na místo označit vozidlo.